Home  >  Over ons

Over Wonen met Zorg

Wonen met Zorg is ontstaan vanuit Sociaal Lunchcafé Het Schathuis. Het Schathuis was een bijzonder lunchcafé, wij werkten met een grote verscheidenheid aan mensen, ieder met een bijzonder verhaal. Mensen die vanwege allerlei redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.

Deze mix van mensen maakte het sprankelend en het maakte Groningen weer een stukje socialer. Door mensen weer in hun kracht te zetten en ze weer volwaardig deel te laten nemen in de samenleving, ervaarden ze dat ze er toe doen en dat draagt bij aan levensgeluk. Perspectief op werk of zinvolle dagbesteding is daar een onderdeel van. Op deze manier raakten de medewerkers en het café maatschappelijk betrokken in de samenleving.

Door de aanhoudende vraag vanuit de omgeving naar beschermde woonplekken, is Wonen met Zorg opgericht. De eerste beschermde woonlocatie is geopend in een reguliere woonomgeving waar 4 jeugdigen gingen wonen. In de periode 2017-2019 is Wonen met Zorg doorontwikkeld naar zijn huidige vorm met 3 woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan 2 locaties in Groningen-Zuid en 1 in Haren. Wonen met Zorg heeft twee beschermde, kleinschalige woon/leefgroepen, een huis met een meer gezinsvervangend klimaat en een trainingshuis. Inmiddels is Wonen met Zorg vanaf 2018 een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de provincie Groningen met de hierboven beschreven woon en zorglocaties. Daarnaast biedt Wonen met Zorg zorgproducten in haar contract met het RIGG aan zoals (langdurig) beschermd wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en begeleiding groep.

Wonen met Zorg biedt jeugdhulp aan:

  • Jeugdigen met psychiatrische problematiek, ontwikkelingsproblematiek of hechtingsproblematiek.
  • Jeugdigen met een ingewikkelde gezinsachtergrond.
  • Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
  • Jeugdigen met gedragsproblematiek.

Dit doet Wonen met Zorg door:

  • Het bieden van kleinschalig en professioneel georganiseerde beschermde woonplekken;
  • Het op maat bieden van jeugdhulpverlening;
  • Transparant te zijn, vraag – oplossings- en competentiegericht te werken;
  • Het niet snel opgeven bij complexere hulpvragen