Home  >  Onze professionals

Onze professionals, het team van Wonen met Zorg

Wij werken met een interdisciplinair team bestaande uit een gedragskundige, een jongerencoach, vertrouwenspersoon en opgeleide MBO 4 (registerplein-geregistreerde) en HBO (SKJ-geregistreerde) jeugd- en gezinsprofessionals.

Onze gedragskundige en begeleiders hebben ervaring en expertise in diagnostiek en het begeleiden van jeugdigen en hun ouders/verzorgers met of zonder een licht verstandelijke beperking of ontwikkelingsuitdagingen op de verschillende levensgebieden:

1. Omgaan met je psychische beperking
2. Omgaan met je ouders/verzorgers
3. Onderwijs of werk
4. Vrije tijd
5. Omgaan met afspraken en regelzaken
6. Gezondheid en uiterlijk
7. Sociale contacten en vriendschappen
8. Seksualiteit en intimiteit

Alle begeleiders hebben een EHBO en/of BHV certificaat in hun bezit en hebben de medicatiescholing gevolgd. Alle begeleiders worden regelmatig bijgeschoold. De gedragsdeskundige zorgt vanuit haar kennis, expertise en ervaring voor verdieping binnen het team.

Tevens neemt supervisie en intervisie een belangrijke plaats in binnen het professioneel handelen van onze professionals.

De gedragskundige van Wonen met Zorg kan altijd geconsulteerd worden om mee te denken bij complexe hulpvragen.