Home  >  Missie en Visie

Onze missie en visie

Het is anders dan thuis, maar samen maken we een vertrouwde woonplek

Missie & visie

Wonen met Zorg wil een veilige thuisplek bieden waar jeugdigen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen naar eigen kwaliteiten.” Wonen met Zorg richt haar expertise en begeleiding in het bijzonder op jeugdigen met een ontwikkelings-/psychiatrisch problematiek of een licht verstandelijke beperking, met meerdere hulpvragen op diverse levensgebieden. Gelijkwaardigheid en respect staan voorop, waardoor cliënten zich kunnen ontwikkelen naar eigen kwaliteiten en zelfstandigheid.

Wonen met Zorg wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze zorg bieden aan jeugdigen met een ontwikkelings-/psychiatrisch problematiek of een licht verstandelijke beperking, met complexe hulpvragen op diverse levensgebieden. Met daarbij het creëren van een veilige, waardevolle beschermde woonplek voor jeugdigen gericht op de persoonlijke hulpvraag.” Binnen Wonen met Zorg is ontwikkeling een belangrijke drijfveer, eigenkracht vergroten is hierbij van cruciaal belang. Er is aandacht voor de persoonlijke wensen van de bewoner en hierbij wordt er ruimte gecreëerd waarin de bewoner zich kan ontwikkelen. Deze ontwikkeling is te faciliteren door de kleinschaligheid van Wonen met Zorg.

Wonen met Zorg is kleinschalig georganiseerd en heeft als kernwaarden ‘VROS(H)’. Het vertrekpunt waar vanuit alles wordt gedaan. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor de jeugdigen.

  • Veiligheid
  • Respect
  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Humor