Home  >  Kwaliteit

Kwaliteit binnen de organisatie van Wonen met Zorg

Wonen met Zorg is verplicht om signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te bespreken en eventueel te melden aan de daarvoor betreffende instanties. Wonen met Zorg maakt daarbij gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor algemene informatie t.b.v. de meldcode kunt u op de afbeelding van de meldcode klikken. 

Kwaliteitsdocumenten

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
In- en exlusiecriteria & doelgroepbepaling
Privacyverklaring