Home  >  Kwaliteit

Kwaliteit binnen de organisatie van Wonen met Zorg

ISO Gecertificeerd

Wonen met Zorg ISO Gecertificeerd. Wij zijn er trots op dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Wonen met Zorg en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglementen van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied.

  • Het bieden van 24 uurs beschermd wonen voor jeugdigen, verblijf licht en ambulante begeleiding.

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland.

Meldcode

Wonen met Zorg is verplicht om signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te bespreken en eventueel te melden aan de daarvoor betreffende instanties. Wonen met Zorg maakt daarbij gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor algemene informatie t.b.v. de meldcode kunt u op de afbeelding van de meldcode klikken. 

Kwaliteitsdocumenten

Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
In- en exlusiecriteria & doelgroepbepaling
Privacyverklaring

Jaarverslag inclusief kwaliteit 2021